Grădinița
"Manpel"
„Cu fiecare zi din viața noastră facem depuneri
în banca de memorie a copiilor noștri.”
Charles R. Swindoll

Grădinița Manpel

Informații despre grădinița Manpel

     Grădinița cu Program Prelungit „Manpel” Târgu Mureș este o grădiniță cu un concept educațional care îmbină metodele tradiționale cu cele moderne, copiii având parte de activități de dezvoltare interactive, cu deosebită atenție la diferențiere în formarea aptitudinilor individuale.

Activități

Activități

Activități în care sunt implicate preșcolarii din grădinița Manpel.Baza materială

Baza materială

Grădinița este reabilitată complet. Sălile de grupă sunt spațioase, luminoase și călduroase, dotate cu mobilier destinat vârstei și cerințelor preșcolarilor.

Ofertă educațională

Ofertă educațională

Programa cuprinde toate activităţile existente în interiorul structurii organizaţionale a grădiniţei de copii, destinate să promoveze şi să stimuleze dezvoltarea copiilor.

Viziune și misiune

Viziune Grădinița Manpel

Viziune

      Grădiniţa noastră își propune să ofere copilului educaţie într-un mediu în care se simte iubit şi ocrotit, să formeze copii educaţi, independenţi, sociabili, uşor adaptabili pemanentelor transformări ale societăţii. Este locul unde copilul îşi găseşte primii prieteni, unde descoperă lumea în joacă, unde învaţă să învingă, unde se bucură că se întoarce în fiecare zi.

Misiune Grădinița Manpel

Misiune

     Aplicarea, în cadrul organizaţiei furnizoare de educaţie, a unei politici a calităţii, care vizează satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, ale angajaţilor şi ale partenerilor tradiţionali ai unităţii de învăţământ, atragerea părinţilor prin oferte educaţionale atractive precum şi prin respectarea standardelor de calitate în toate domeniile de activitate, asigurarea şi optimizarea resurselor umane şi materiale, competenţa şi motivaţia personalului, un bun management intern şi o preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii educaţiei. 

Urmăriți-ne !

Grădinița Manpel

Grădinița Manpel

Contact

Str. Constantin Romanu-Vivu Nr. 2

Târgu Mureș

gradinitamanpel@yahoo.com

0365 730 939